Willibald Storn

Willibald Storns bilder er figurative, gjerne fargesterke, fabulerende og preget av ulike impulser. Viktig er hans folkelig naivisme og surrealisme og innflytelsen fra Picasso og Chagall nevnes ofte i forbindelse med hans uttrykksform. Særlig i tidlige år er hans produksjon preget av at han ofte tok stilling til den aktuelle, politiske virkelighet og hans egen samfunnsoppfatning