Stig Andresen

Født i Trondheim, 1952. Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1977-80. Andresen arbeider hovedsaklig med malerier og grafikk,men har tidligere jobbet som billedhugger og laget monumentale treskulpturer. Han har tatt med seg mye av det tredimensjonale uttrykket til bildene, som er robuste og ornamentale på samme tid. De kan oppleves som fragmenter av en større prosess.