Roar Kjærnstad

Roar Kjærnstad er født i 1975 i Stange og har sitt atelier i Oslo. Han har studert ved Royal Art Academy i Antwerpen og Nansenskolen i Lillehammer. Roar Kjærnstad arbeider med maleri, tegning og grafikk. Uttrykket hans handler om å kombinere abstrakte og figurative former, gjerne mennesker i kjente situasjoner - og slik at vi får inntrykk av at motivet er fanget i en bevegelse. Kunstnerens mål er å få abstrakte flater og klanger til å møte det klare og gjenkjennelige.

Atonal/tonal

Teknikk
Håndkolorert litografi
Bredde
50 cm
Høyde
65 cm
Opplag
70
Pris
kr 3000,-

Posing

Teknikk
Litografi
Bredde
65 cm
Høyde
49 cm
Opplag
60
Pris
kr 2600,-

Uskrevet stykke

Teknikk
Litografi
Bredde
65 cm
Høyde
50 cm
Opplag
67
Pris
kr 3300,-

Pianotime

Teknikk
Litografi/håndkolorert
Bredde
43 cm
Høyde
59 cm
Opplag
70
Pris
kr 3000,-

Nakke

Teknikk
Litografi
Bredde
24,5 cm
Høyde
28 cm
Opplag
45
Pris
kr 2200,-

Embrace

Teknikk
Litografi
Bredde
30 cm
Høyde
43 cm
Opplag
70
Pris
kr 2300,-