Roar Kjærnstad

Roar Kjærnstad er født i 1975 i Stange og har sitt atelier i Oslo. Han har studert ved Royal Art Academy i Antwerpen og Nansenskolen i Lillehammer. Roar Kjærnstad arbeider med maleri, tegning og grafikk. Uttrykket hans handler om å kombinere abstrakte og figurative former, gjerne mennesker i kjente situasjoner - og slik at vi får inntrykk av at motivet er fanget i en bevegelse. Kunstnerens mål er å få abstrakte flater og klanger til å møte det klare og gjenkjennelige.