Marius Martinussen

Marius Martinussen er utdannet ved Einar Granum Kunstfagskole i Oslo og Kunstakademiet i Trondheim. Han er en nyskapende og produktiv kunstner som eksperimenterer med forskjellige stiler, formspråk og teknikker, men har allikevel klart å skape et uttrykk som er lett gjenkjennelig og som skiller seg ut. Marius Martinussens litografier er dynamiske, visuelle og ekspressive, med et abstrakt formspråk bestående av organiske former og en markant fargebruk.

Volcano VI

Teknikk
Litografi
Bredde
69 cm
Høyde
42 cm
Opplag
21
Pris
kr 3000,-

The gift IV

Teknikk
Litografi
Bredde
60 cm
Høyde
33 cm
Opplag
33
Pris
kr 3000,-

The gift V

Teknikk
Litografi
Bredde
60 cm
Høyde
33 cm
Opplag
21
Pris
kr 3000,-

Light II

Teknikk
Litografi
Bredde
60 cm
Høyde
34 cm
Opplag
80
Pris
kr 3000,-

Light

Teknikk
Litografi
Bredde
70 cm
Høyde
42 cm
Opplag
80
Pris
kr 3000,-

Map

Teknikk
Litografi
Bredde
69 cm
Høyde
42 cm
Opplag
80
Pris
kr 3000,-

Map II

Teknikk
Litografi
Bredde
69 cm
Høyde
42 cm
Opplag
80
Pris
kr 3000,-

Volcano VII

Teknikk
Litografi
Bredde
60 cm
Høyde
34 cm
Opplag
20
Pris
kr 3000,-

Volcano II

Teknikk
Litografi
Bredde
60 cm
Høyde
33 cm
Opplag
19
Pris
kr 3000,-

Volcano IV

Teknikk
Litografi
Bredde
69 cm
Høyde
42 cm
Opplag
33
Pris
kr 3000,-

Ocean II

Teknikk
Litografi
Bredde
72 cm
Høyde
57 cm
Opplag
70
Pris
kr 4600,-