Marius Martinussen

Marius Martinussen er en kunstner som viser mye innovasjon og en stor produksjon. I 2012 alene har han hatt 9 soloutstillinger og flere gruppeutstillinger. Han deltok blant annet på den internasjonale Billboard Painting Festival i Viborg Danmark. Han eksperimenterer med forskjellige stiler, formspråk og teknikker, men har allikevel klart å skape et uttrykk som er lett gjenkjennelig og som skiller seg ut. Marius Martinussens litografier er dynamiske, visuelle og ekspressive, med et abstrakt formspråk bestående av organiske former og en markant fargebruk.