Line Schjølberg

Line Schjølberg arbeider både med maleri og grafikk. Med spennende figurativt formspråk inviterer kunstneren til refleksjon som vennskap, beskyttelse, løsrivelse og sårbarhet. Ofte tar hun i bruk symboler og kontraster.