Lars Løken

Lars Løken (født 1965) er både kunstner og musiker men har de siste 5-6 årene arbeidet fulltid som kunstner. Løken arbeider ofte i flere år med et tema og for øyeblikket er det vann og stener som opptar ham. Det billedspråket Lars Løken har blitt best kjent, for stammer fra en sommer i vannkanten på Jeløya, hvor hans jentunger lekte ved vannkanten. Dette åpenbarte seg som et evig minne om idyll og har i all tid etterpå vært en stor del av Løkens billedverden.