Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud

Gunhild Vegge og Lasse E. Kolsrud har i lengre tid samarbeidet om en serie fargetresnitt som illustrerer nordmenns trang til utendørssysler. Humor og ironi på egne og andres vegne står sentralt i disse arbeidene som kaster skråblikk på ulike aspekter ved friluftslivet til alle årstider, i bygd og by. Det er en omstendelig og tidkrevende prosess som ligger bak samarbeidet og fremstillingen av motivene. Samtlige billedelementer blir skåret som klisjeer, innfarget ogtrykket for hånd slik at motivene bygges opp og trykkes del for del frem til ønsket resultat.