Gro Fraas

Gro Fraas er født 1944 i Larvik. Hun er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, samt hospitant ved litografiavdelingen 1970-74. Fraas er trofast mot sine franske landskaper både i akvarell og litografi. Hun finner alltid noe nytt i blomsterengene eller på de store jordene som hun har betraktet i grålysning og høstlys, morgengry eller måneskinn. Stadige skiftninger som hun fanger opp og formidler på sin impulsive måte. Fraas arbeider med både akvarell og litografi og bringer med seg erfaringer fra den ene uttrykksformen til den andre. Det fuktige akvarellpreget har hun overført til litografiene, samtidig som den grafiske arbeidsmetoden har bidratt til å forenkle motivene i akvarellene.

På stranden

Teknikk
Litografi
Bredde
56 cm
Høyde
61 cm
Opplag
160
Pris
kr 3900,-