Gabrielle Kielland

Gabrielle Kielland (f.1945) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Kielland arbeider som maler og grafiker. Som grafiker arbeider Kielland primært med teknikken litografi. Hun har et karakteristisk billedspråk og hennes arbeider har ofte en gåtefull og sanselig stemning i seg. Med bruk av tegning på fargerike bakgrunner ser man konturer av mennesker, dyr eller mytologiske skikkelser som bærer på en historie.