Åke Berg

Åke Berg er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole ved bl.a. Egil Weiglin og Hans Normann Dahl. Senere har han tatt tilleggsutdannelse som grafiker ved SHKS og Akademiet med Dag Hofseth og Svein Johansen som lærere. Hans Normann Dahl har kalt Åke Berg vårens- og sommerens maler; en maler for de lyse sinn, aldri provoserende i sine motiver, sjelden kontroversiell i sine temavalg.