Søk om utstillingsplass

Søk utstillingsplass i KHÅK Kunsthall 2021 – frist 30.09.19

Søk utstillingsplass i KHÅK Kunsthall 2021 – frist 30.09.19

Alle søkere vil få tilbakemelding i etterkant av søknadsfrist.


033 KHÅK_interiør-Foto PederOttoDybvik.jpg

Krav til søknaden: 

Hele søknaden skal samles i en PDF med kunstners navn som filnavn. Eks: karinordmann.pdf. 

Søknaden skal inneholde: 


·       CV

·       5-10 bilder 

·       Kortfattet beskrivelse av arbeid og teknikk

·       Kortfattet beskrivelse av prosjektet du søker med

·       PDF bør ikke overskride 10 MB

 

Søknad sendes til: soknad@khaak.no