Peter Esdaile

Som kunstner er Peter Esdaile usedvanlig nysgjerrig. Han er blitt betegnet som nyskapende og fantasieggende. Disse egenskapene kommer til uttrykk ved at han er stadig søkende, stadig utforskende, og uredd i forhold til nye teknikker og formspråk. Han beveger seg like naturlig innenfor et abstrakt som et figurativt billeduttrykk, og veksler mellom å arbeide med maleri, grafikk, relieffer og skulptur. I tillegg finner man en surrealistisk stemning i de fleste av hans bilder.

The Library I

Teknikk
Giclee
Bredde
61 cm
Høyde
64 cm
Opplag
30
Pris
kr 3500,-