Patrick Huse

Patrick Huse (f.1948) arbeider som billedkunstner og grafiker. Huse har i en årrekke arbeidet i skjæringspunktet mellom Kunst og antropologi. For Huse er det ikke snakk om å arbeide med en strukturell endring av hvordan kunst skal fremstå. Patrick Huses arbeider med kompliserte spørsmål om konseptkunst kan danne tradisjon sett i lys av et historisk perspektiv. Deler av hans kunstneriske arbeid går mere og mere i retning av et konseptuelt bearbeidet uttrykk. Som grafiker arbeider han i dag med fotogravyr og tresnitt.